NHAN DAN VIET NAM CUNG DONG LONG CHUNG TAY CHAN DUNG DICH BENH COVID – 19.
Chữ ký Covid-19 1
ISP-4458
02/04/2020 21:10:14
KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM! VÌ 1 THẾ GIỚI KHÔNG CÓ COVID - 19!
Chữ ký Covid-19 11
ISP-4456
02/04/2020 21:10:09
BÌNH TĨNH NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN! CHUNG TAY ĐẦY LÙI COVID - 19!
Chữ ký Covid-19 10
ISP-4454
02/04/2020 21:10:03
ĐÂY LÀ LÚC ĐẤT NƯỚC CẦN CHÚNG TA ĐỒNG LÒNG!
Chữ ký Covid-19 9
ISP-4452
02/04/2020 21:09:53
CHÚNG TÔI ĐI LÀM VÌ BẠN, XIN HÃY Ở NHÀ VÌ CHÚNG TA!
Chữ ký Covid-19 8
ISP-4450
02/04/2020 21:09:47
ĐEO KHẨU TRANG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐÚNG CÁCH! ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19!
Chữ ký Covid-19 7
ISP-4448
02/04/2020 21:09:40
TỈNH TÁO, CHIA SẺ THÔNG TIN CÓ TRÁCH NHIỆM! CHUNG TAY ĐẦY LÙI COVID - 19!
Chữ ký Covid-19 6
ISP-4446
02/04/2020 21:09:32
HÃY ĐỨNG YÊN KHI TỔ QUỐC CẦN!
Chữ ký Covid-19 5
ISP-4444
02/04/2020 21:09:26
Ở NHÀ LÀ YÊU NƯỚC, Ở NHÀ LÀ CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID - 19!
Chữ ký Covid-19 4
ISP-4442
02/04/2020 21:09:21
BỘ Y TẾ ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ KHI KHÔNG THẬT CẦN THIẾT!
Chữ ký Covid-19 3
ISP-4440
02/04/2020 21:09:17