Bóng đá không phải một trò chơi – đó là lối sống!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 07
ISP-5949
18/06/2021 09:23:50
Bóng đá là môn thể thao có thể khiến bạn cười, bạn khóc. Bóng đá là môn thể thao vua tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 08
ISP-5951
18/06/2021 09:23:50
Bóng đá là môn thể thao của bạn… Bóng đá là niềm đam mê và cuộc sống của tôi.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 09
ISP-5953
18/06/2021 09:23:50
Bóng đá là một bộ môn chơi bằng bàn chân nóng và cái đầu lạnh. Còn em thích anh bởi trái tim ấm áp.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 10
ISP-5955
18/06/2021 09:23:50
Bóng đá rất đơn giản nhưng đá bóng đơn giản là điều rất khó.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 11
ISP-5957
18/06/2021 09:23:50
Cần giữ gìn sức khỏe
Không lạm dụng rượu bia
Tích trữ thêm mì gói
Để lót dạ giữa khuya
Cùng ngồi xem bóng đá!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 12
ISP-5959
18/06/2021 09:23:50
Cuộc sống giống như bóng đá, chúng ta cần mục tiêu!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 13
ISP-5961
18/06/2021 09:23:50
Cuộc sống không có bóng đá… Không đáng sống!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 14
ISP-5963
18/06/2021 09:23:50
Đá hay mà không thắng thì vô nghĩa, đá thắng mà không hay thì nhàm chán.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 15
ISP-5965
18/06/2021 09:23:50
Hô vang slogan cổ vũ bóng đá để ăn mừng chiến thắng. Điều này là thường thấy nhất, và đây cũng chính là lúc mà khẩu hiệu được hô vang nhất.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tình yêu bóng đá 16
ISP-5967
18/06/2021 09:23:50