Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Danh ngôn 38
ISP-2928
04/12/2019 17:37:06
Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
Danh ngôn 39
ISP-2930
04/12/2019 17:37:06
Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút.
Danh ngôn 40
ISP-2932
04/12/2019 17:37:06
Trí tuệ như con sông, càng sâu càng im lặng.
Danh ngôn 41
ISP-2934
04/12/2019 17:37:06
Làm người phải tự tin, nhưng không được tự tin đến mức tự phụ. Làm người nên khiêm tốn, nhưng không được khiêm tốn đến mức đánh mất lòng tự tin của mình.
Danh ngôn 42
ISP-2936
04/12/2019 17:37:06
Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười.
Danh ngôn 43
ISP-2938
04/12/2019 17:37:06
Có hai việc khó trên đời, đó là thay đổi người khác và thay đổi bản thân. Muốn thay đổi người khác, trước tiên cần thay đổi chính mình!
Danh ngôn 44
ISP-2940
04/12/2019 17:37:06
Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
Danh ngôn 45
ISP-2942
04/12/2019 17:37:06
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
Danh ngôn 46
ISP-2944
04/12/2019 17:37:06
Mọi thứ thay đổi chúng ta, nhưng chúng ta luôn bắt đầu và kết thúc mọi thứ với sự quan tâm của gia đình
Danh ngôn 47
ISP-2946
04/12/2019 17:37:06