Không tin vào chính mình – tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Danh ngôn 8
ISP-2868
04/12/2019 17:37:06
Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường.
Danh ngôn 9
ISP-2870
04/12/2019 17:37:06
Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ – nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.
Danh ngôn 10
ISP-2872
04/12/2019 17:37:06
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai.
Danh ngôn 11
ISP-2874
04/12/2019 17:37:06
Trong khi đau khổ, người ta nhận ra bạn bè.
Danh ngôn 12
ISP-2876
04/12/2019 17:37:06
Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời, thay vì xây những chiếc cầu người ta lại xây những bức tường.
Danh ngôn 13
ISP-2878
04/12/2019 17:37:06
Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kì sự hoài nghi nào của người khác.
Danh ngôn 14
ISP-2880
04/12/2019 17:37:06
Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại.
Danh ngôn 15
ISP-2882
04/12/2019 17:37:06
Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Danh ngôn 16
ISP-2884
04/12/2019 17:37:06
Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. 
Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.
Danh ngôn 17
ISP-2886
04/12/2019 17:37:06