Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 31
ISP-6291
02/07/2021 09:26:23
Khi bắt đầu, bạn thường có hào hứng, thích công việc đến đâu thì cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy nhàm chán với chính nó. Những lúc mệt mỏi, hãy nghỉ phép một vài ngày để ổn định lại tâm trí mình thì hơn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 32
ISP-6293
02/07/2021 09:26:23
Công việc đôi khi quá nhiều áp lực, áp lực không phải vì nó quá nhiều mà áp lực vì chính chúng ta không yêu thích công việc đó.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 33
ISP-6295
02/07/2021 09:26:23
Bạn không cần lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. Chỉ cần tập trung vào việc “phá kỷ lục” của bản thân mỗi ngày, tiếp tục đẩy bản thân mình về phía trước.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Công sở 34
ISP-6297
02/07/2021 09:26:23
Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 01
ISP-6299
02/07/2021 09:26:23
Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 02
ISP-6301
02/07/2021 09:26:23
Bạn đừng buồn vì nghĩ rằng bạn xấu, hãy luôn tin rằng trong bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó mà càng tìm nó càng ẩn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 03
ISP-6303
02/07/2021 09:26:23
Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng.  Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 04
ISP-6305
02/07/2021 09:26:23
Trong cuộc sống tiền không phải là tất cả, mà còn rất nhiều vàng và kim cương nữa.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 05
ISP-6307
02/07/2021 09:26:23
Hạnh phúc là khi có một người để hiểu, có một người yêu mình , và có một người làm mình vui. Nhưng chú ý đừng bao giờ để 3 đứa đó gặp nhau.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký sử dụng dịch vụ.
Quote 06
ISP-6309
02/07/2021 09:26:23