Đến khi mây ngừng bay, trái đất ngừng quay, tiền vay thì vẫn phải trả.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 11
ISP-5724
12/04/2021 11:19:06
Hè về cũng là lúc chúng ta điểm lại những kỉ niệm đã qua… Đứa nào còn nợ tiền tao thì TRẢ NGAY ĐI.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 12
ISP-5725
12/04/2021 11:19:06
Liêm sỉ gì tầm này, vã lắm rồi, ai đó nợ tiền thì tự động trả nhanh đi, đừng làm mình nóng nha.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 13
ISP-5726
12/04/2021 11:19:06
Tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo. Vay tiền không trả trời phật không tha.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 14
ISP-5727
12/04/2021 11:19:06
Chia tay đòi quà là chuyện bình thường. Vay tiền không trả là bất thường đó nha.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 15
ISP-5728
12/04/2021 11:19:06
Có tiền chớ cho mượn, vì chỉ tạo nên người bội bạc, cho mượn tạo ra kẻ thù.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 16
ISP-5729
12/04/2021 11:19:06
Cho người khác vay tiền là một cách gián tiếp làm suy giảm trí nhớ của họ.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 17
ISP-5730
12/04/2021 11:19:06
Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ. Anh chị em nào còn vay tiền em thì để em gợi lại trí nhớ cho nhé.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 18
ISP-5731
12/04/2021 11:19:06
Tiền bạc giết tâm hồn nhiều hơn là gươm giáo giết thể xác. Cho nên chế nào còn nợ tiền em thì trả nhanh hộ em cái.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 19
ISP-5732
12/04/2021 11:19:06
Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là tin tưởng vào năng lực của bạn, là đánh cược vào bạn. Nên đừng làm tôi thất vọng nhé.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 20
ISP-5733
12/04/2021 11:19:06