Cuộc sống là không phải lo nghĩ, nhưng lo người nợ không chịu trả. Hỡi ” Người lạ ơi” hãy nhanh trả dùm tôi khoản nợ để tôi có một cái cuộc sống sung túc.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 01
ISP-5714
12/04/2021 11:19:06
Sắp đến hè rồi về nhà rất vui! Ai cũng vui mừng ghê. Nhưng làm sao khi bạn em nó cứ ậm ự không trả tiền.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 02
ISP-5715
12/04/2021 11:19:06
Hè về rồi, các đồng chí còn nợ nần thì nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, tự giác. TRẢ NỢ ĐÊ!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 03
ISP-5716
12/04/2021 11:19:06
Tính em hay quên, nhưng tình nghĩa thì khó quên lắm ạ, STK của em đây nha mấy chế: 0000000000000000 MAI TRA TIEN Vietcombank chi nhánh Hà Nội! Nhớ ghi rõ thông tin dùm em!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 04
ISP-5717
12/04/2021 11:19:06
Không cho bạn mượn tiền thì có thể mất đi một người bạn, nhưng khi bạn cho họ mượn tiền thì bạn có thể sẽ mất đi cả hai!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 05
ISP-5718
12/04/2021 11:19:06
Người lạ ơi hãy ” trả nợ dùm tôi”. Mượn hoài không trả, đòi hoài ngại quá!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 06
ISP-5719
12/04/2021 11:19:06
Thanh xanh như một tách trà. Suốt ngày đòi nợ hết bà thanh xuân.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 07
ISP-5720
12/04/2021 11:19:06
Người trưởng thành là người biết tự động trả nợ trước Tết!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 08
ISP-5721
12/04/2021 11:19:06
Người cho bạn mượn tiền chưa chắc lúc đó họ đã dư dả, nhưng vì tình nghĩa mà họ sẵn sàng giúp bạn lúc khó khăn. Nhưng lúc bạn khó khăn thì các thí chủ à mau trả tiền cho em đi!
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 09
ISP-5722
12/04/2021 11:19:06
Đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, đừng biến chúng ta như thành người xa lạ. Hãy ” Trao cho anh” khoản tiền mà em đã mượn.
Soạn DK gửi 9002 để đăng ký dịch vụ.
Đòi Nợ 10
ISP-5723
12/04/2021 11:19:06